Inicio · Ayudas y Financiacion · Fondo Nacional de Eficiencia Energetica · Ingreso achegas ao Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética

Ingreso achegas ao Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética

Ingreso achegas 2017 ao Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética

 

De conformidade co establecido na Lei 18/2014 de 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia e na Orde ETU/258/2017, de 24 de marzo pola que se establecen as obrigacións de achega ao Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética, no ano 2017 poderán facer efectivas as súas contribucións financeiras anuais ao devandito Fondo, no número de conta corrente habilitada para tal fin e que se detalla a continuación:

Denominación conta: Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética

Entidade Financeira:     Banco de Santander

N.º Conta Corrente:   ES58 0049 1811 3721 1048 0210

Para mellor identificación do pago realizado, pregámoslles que axusten a denominación do suxeito obrigado que realiza a achega á denominación que figura literalmente no Anexo anteriormente detallado, e, caso de ser posible, nos remitan copia do pago realizado mediante correo electrónico á seguinte dirección: dptopresupuestos@idae.es

Para calquera aclaración que precisen respecto diso, poderán pórse en contacto co noso Departamento Financeiro (91 456 49 69).