Impacto ambiental
  Cambio, temporal o espacial, provocado en el medio ambiente por la actividad humana.
  Inducción (Calentamiento por)
  Nunha placa de inducción, a temperatura xérase mediante un campo magnético que se crea debaixo do cristal. Neste tipo de placas a superficie sempre permanece fría polo que non hai posibilidade de queimaduras e supón un grande aforro de enerxía. Ademais, é moi fácil controlar nelas a temperatura de cocción e a perda de calor ao utilizalas é mínima. Ao funcionar só cando teñen un recipiente sobre elas, aprovéitase plenamente a enerxía.
  Inducción (Calentamiento por)
  Nunha placa de inducción, a temperatura xérase mediante un campo magnético que se crea debaixo do cristal. Neste tipo de placas a superficie sempre permanece fría polo que non hai posibilidade de queimaduras e supón un grande aforro de enerxía. Ademais, é moi fácil controlar nelas a temperatura de cocción e a perda de calor ao utilizalas é mínima. Ao funcionar só cando teñen un recipiente sobre elas, aprovéitase plenamente a enerxía.
  Impacto ambiental
  Giza jarduerak sortutako ingurumeneko denbora- edo espazio-aldaketa.
  Interconexión
  Conexión eléctrica entre un aerogenerador y la red eléctrica que permite la transferencia de energía en los dos sentidos.
  Interconexión
  Aerosorgailu eta sare elektrikoaren arteko bi noranzko energia transferentzia onartzen duen konexio elektrikoa.
  Aislamiento térmico
  Os illantes térmicos que se colocan en teitos, tabiques e muros teñen a propiedade de impedir o paso da calor en ambos sentidos; por iso evitan que no inverno escape a calor ao exterior e que no verán entre a calor na vivenda. Os materiais illantes poden ser de orixe vexetal (cortiza, fibra de madeira, etc.) sintético (escuma de poliuretano, poliestireno, escumas fenólicas, etc.). Pódense colocar sobre a cara interna ou externa dos paramentos, ou incluso no interior dos mesmos, se existise cámara de aire e se puidesen inxectar nesta.