Central nuclear
Central elèctrica que aprofita el calor desprès en reaccions nuclears per la ruptura d'àtoms d'elements radioactius (urani).