Fites

Execució de les primeres auditories energètiques en la indústria espanyola.

Impuls de la cogeneració com a tecnologia d'eficiència energètica.

Desenvolupament del mecanisme del finançament per a tercers per a projectes d'eficiència energètica i energies renovables.

Impuls al desenvolupament tecnològic de forns de cocció ràpida de porcellana (estalvi d'un 80 %).

Promoció de la introducció del gas en la indústria espanyola, substituint l'electricitat dels forns elèctrics en la indústria siderúrgica i ceràmica.

Participació en els primers parcs eòlics espanyols i contribució al desenvolupament de la tecnologia nacional per a aquesta generació.

Impuls al desenvolupament i posada en marxa de les petites centrals hidràuliques, mitjançant rehabilitacions o noves construccions.

Impuls a la innovació a l'àrea solar, amb participació en projectes de refrigeració a partir d'energia solar tèrmica, d'alta concentració i integració arquitectònica a l'àrea fotovoltaica i en una de les primeres centrals solars termoelèctriques posades en marxa.

Elaboració dels successius plans d'estalvi i eficiència energètica i energies renovables.

Gestió de fons públics

Fons Nacional d'Eficiència Energètica.

Fons FEDER del Programa operatiu de desenvolupament sostenible.

 

no-alt
no-alt