Per a instal·lacions d'energies renovables

L'IDAE manté programes de finançament a empreses de serveis energètics perquè aquestes portin a terme en empreses, o en l'àmbit domèstic, projectes d'aplicació d'energies renovables d'ús tèrmic. Aquesta fórmula facilita la realització dels projectes, ja que implica que l'usuari no haurà de fer el desemborsament inicial de la inversió, la qual corre a càrrec de l'empresa de serveis energètics que compta amb el finançament de l'IDAE.