Inicio · Ayudas y Financiacion · Fondo Nacional de Eficiencia Energetica · Ingrés aportacions al Fons Nacional d'Eficiència Energètica

Ingrés aportacions al Fons Nacional d'Eficiència Energètica

Ingrés aportacions 2016 al Fons Nacional d'Eficiència Energètica

 

De conformitat amb allò establert en la Llei 18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l'eficiència i en l'Orden IET/359/2016, de 17 de marzo por la que se establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2016 por los sujetos obligados  incluidos en sus Anexos II y III,  podran fer efectives les seves contribucions financeres anuals a aquest Fons, en el número de compte corrent habilitat per a aquesta finalitat i que es detalla a continuació:

 

Denominació del compte: Fons Nacional d'Eficiència Energètica

Entitat financera:     Banco de Santander

N. de compte corrent:   ES58 0049 1811 3721 1048 0210

Per millorar la identificació del pagament, us preguem que ajusteu la denominació del subjecte obligat que realitza l'aportació a la denominació que figura literalment a l'Annex anteriorment detallat, i, si és possible, heu de remetre còpia del pagament efectuat mitjançant correu electrònic a la següent adreça: dptopresupuestos@idae.es.

Per a qualsevol aclariment que necessiteu, podeu posar-vos en contacte amb el nostre Departament Financer (91 456 49 69).