Edukien bilatzailea hauen artean IDAE

Siguenos en Youtube
Siguenos en Vimeo
Siguenos en Twitter
Siguenos en Wordpress
Infomación IDAE
Regístrate
A +    A -   

Lege oharra

www.idae.es webguneko orrialdeak erabiltzeko baldintzak

Lege ohar honetan Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Erakundearen (IDAE) web orrialdera (http://www.idae.es) sartu eta erabiltzeko, aurrerantzean “webgunea”, bat da. IDAE Industria, Turismo eta Merkataritza Ministeriora atxikitako Erakunde publikoa da, helbidea Madera kaleko 8 zenbakian, 28004 Madrilen dauka eta bere IFZ Q-2820009-E da eta hona hemen beren araubide juridikoa osatzen duten xedapenak:

46/1985 Legea, abenduaren 27koa, 1886ko Estatuaren Aurrekontu Orokorrei buruzkoa (Hogeita batgarren xedapen gehigarria).

Lei 6/1997, de 14 de abril, de Organización e Funcionamento da Administración Xeral do Estado. (BOE 90 de 15-04-97)

Lei 50/1998, de 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e da orde social (artigo 72) BOE 313 31/12/9

Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (Disposiciones adicionales duodécima y decimotercera)

802/1986 Errege-Dekretua, apirilaren 11koa. IDAEren Estatutua finkatzen dute Errege-Dekretu honen bidez.

252/1997 Errege-Dekretua, otsailaren 21ekoa. Apirilaren 11ko 802/1986 ED aldatzen dute Errege-Dekretu honen bidez.

2100/1998 Errege-Dekretua, irailaren 25ekoa (Hirugarren xedapen gehigarria)

2010eko azaroaren 19ko 1566/2010, Errege Dekretua, 1986ko apirilaren 11ko 802/1986 Errege Dekretuak onartutako Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Erakundearen estatutua aldatzen duena.

Web orrialde erabiltzeak erabiltzaileak bertara sartzen den unean argitaratu den bertsioan adierazten diren baldintza orokor hauek guztiz eta berariaz onartzen dituela esan nahi du, web orrialdeko zerbitzuetariko batzuetan aplika daitezkeen baldintza bereziei kalterik egin gabe.

Orrialdeko edukien gaineko jabetza intelektuala eta industriala.
Web orrialdea osatzen duten elementu guztiak, baita bere egitura, diseinua eta iturburu kodea IDAEren jabetzakoak dira eta jabetza intelektual eta industrialaren arautegiak babesten ditu.

Ezingo da ez web orrialdea, ez bertako elementuren bat kopiatu, aldatu, banatu edo ezagutzera eman aldez aurretik IDAEren baimena izan gabe.

Web orrialdearen erabiltzaileek orrialdeko edukian modu pribatu eta pertsonalean soilik erabili ahalko dituzte.

Guztiz debekatuta dago web orrialdea edo bertako elementuren bat helburu komertzial edo bidegabeekin erabiltzea.

IDAEk ez du web orrialdea beste pertsona batzuek erabiltzearen ondoriozko inolako erantzukizunik hartuko bere gain eta erabiltzaileak eskubide horiek urratzearen ondorioz dagozkion ekintza zibil edo penal guztiak gauzatu ahalko ditu.

Aldaketak
Web orrialdeko zerbitzuak hobetzeko helburuarekin, IDAEk web orrialdearen aurkezpena, osaketa, zehazpen teknikoak eta zerbitzuak edozein unetan eta erabiltzaileari aldez aurretik jakinarazi gabe aldatu, zabaldu edo bertan behera uzteko eskubidea dauka.

Halaber, erabilera baldintza hauek eta beste edozein baldintza berezi edozein unetan aldatzeko eskubidea dauka.

Erantzukizun esklusioa
IDAE ez da egon litezkeen akats tipografiko, formal edo zenbakizko akatsen erantzule egingo, ezta bertan jasotako informazioaren zehaztasunaren erantzule ere.

Loturak
IDAEren webgunean jasotako loturek beste pertsona batzuen web orrialdeetara eraman dezakete. IDAEk ez du orrialde horietako eduki, informazio edo zerbitzuen inguruko inolako erantzukizunik hartuko bere gain, izan ere, informatzeko soilik izango dira eta horrek ez du inolaz ere esan nahi IDAEk orrialde horretako edukien titularrak diren pertsona edo erakundeekin inolako harremanik dutenik.RSS CSS onargarriak adierazrten dituen W3C logoa XHTMLa onargarria dela adierazten duen logoa
© IDAE Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutua. Madera kalea, 8 - 28004 Madril - Tel. 913 14 66 73
Espainiako GobernuarenEnergia, Turismo eta Agenda Digital Ministerioaren