Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios. RITE

O Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios (RITE), establece as condicións que deben cumprir as instalacións destinadas a atender a demanda de benestar térmico e hixiene a través das instalacións de calefacción, climatización e auga quente sanitaria, para conseguir un uso racional da enerxía.

Acceda a toda a información e documentos recoñecidos na páxina destinada a o Regulamento de Instalacións Térmicas nos Edificios na Web do MINETAD