Seguimentos enerxéticos sectoriais

Proxecto de excelencia. Formación, Información e Comunicación

Descrición do proxecto

O IDAE realiza periodicamente Seguimentos Enerxéticos de consumo final nos sectores da Industria, Transporte, Residencial e Servizos. Ademais, anualmente cuantifica e analiza a contribución das enerxías renovables á subministración enerxética.

Coa elaboración destes informes preténdese actualizar as tendencias do consumo das distintas fontes enerxéticas, tanto renovables como convencionais, para integralas nas estatísticas oficiais e facilitar o deseño de medidas de aforro, eficiencia e diversificación enerxética en todos os sectores.

Os últimos estudos realizados sobre subsectores de uso final e tecnoloxías renovables inclúen exploracións nos ámbitos do sector residencial, o transporte colectivo, as bombas de calor, os vehículos de turismo, o sector de produción de cemento, universidades, hospitais e oficinas privadas.  Estes estudos contan coa participación das principais asociacións e axentes implicados. Con eles elabóranse balances detallados de consumo e equipamento que dan base á melloría das estatísticas e aos traballos de planificación e prospectiva enerxética.  Así mesmo, actualízanse os indicadores enerxéticos que permiten analizar e comparar con outros países da UE as tendencias da eficiencia enerxética nos sectores de uso final.

Os estudos sobre consumos e equipamentos renovables realízanse anualmente coa colaboración das CC. AA. Certos estudos, máis complexos polo gran número de puntos de consumo, como son os do sector residencial, vehículos turismos e biomasa, realízanse cunha periodicidade plurianual.

 

Contido dos Estudos

Sectores de uso final

Metodoloxía.

Información socioeconómica: representatividade no PIB, emprego, volume de negocio, estrutura de custos, etc.

Tecnoloxías enerxéticas: detalle das tecnoloxías enerxéticas utilizadas polo sector e previsións tecnolóxicas do mesmo.

Consumos enerxéticos: Evolución por fonte e total; os consumos e cocientes enerxéticos por unidade representativa do sector.

 

Enerxías Renovables

Recompilación da información sobre instalacións facilitada polas CC. AA. e sectores tecnolóxicos.

Tratamento e depuración da información.

Integración nos balances oficiais de consumo final.

Biomasa Central de Sangüesa, Navarra
Central Hidroeléctrica PORMA