Reforma de iluminación exterior Soto del Real

Proxectos de excelencia. Asistencia Técnica e Xestión de Programas Públicos

Descrición do proxecto

Proxecto Piloto do IDAE para a implantación da xestión integral das instalacións da iluminación exterior dun municipio a través dunha ESE que reforma e adecúa ditas instalacións ás novas esixencias de eficiencia enerxética sen que iso supoña incorrer en custos por parte do concello.

O IDAE subscribe un Convenio de Colaboración con Soto del Real e co CEI (Comité Español de Iluminación) para levar a cabo este proxecto, tutelando todo o proceso e prestando asistencia ao concello no proceso de Contratación. A instalación de iluminación exterior de Soto del Real conseguiu a certificación ISO 50.001.

Datos técnicos

Iluminación inicial: Lámpadas de vapor de sodio e vapor de mercurio.

Iluminación final: Transformación integral a LED.

3277 puntos de luz e 57 cadros de mando.

Datos económicos e enerxéticos

Investimento efectuado: 2.032.148 €.

Consumo inicial:  1.982.472 kWh/ano

Consumo final previsto:  404.580 kWh/ano

Aforro enerxético obtido: 80%

Custo da ESE: 391.002 euros anuais (baixa do 10,7%)

Duración do contrato: 20 anos

Empresa adxudicataria: FERROSER FERROVIAL SERVIZOS.

Replicabilidade

Sendo este proxecto de aplicación para calquera instalación de iluminación, a súa extrapolación ao conxunto dos 295 municipios españois de máis de 25.000 habitantes representaría actuar sobre máis de 2.000.000 de puntos de luz e 360.000 MWh/ano de consumo eléctrico asociado, cuns investimentos asociados en bens de equipo para iluminación que superarían os 500 M€, e onde as ESE xestionarían unha facturación anual superior a 40 M€ en subministración de electricidade e 90 M€ en operacións de mantemento.
 

Detalle instalación alumbrado exterior todo LED del municipio Soto del Real
Detalle instalación alumbrado exterior todo LED del municipio Soto del Real
Detalle instalación alumbrado exterior todo LED del municipio Soto del Real