Plan de formación Certificación Enerxética Edificios

Proxectos de excelencia. Asistencia técnica e xestión de programas públicos

Descrición do proxecto

Co obxecto de promover a eficiencia enerxética dos edificios, a Directiva 2002/91/CE, así como a Directiva 2010/31/UE, esixen aos Estados membros o establecemento dun procedemento de certificación enerxética de edificios.

O Certificado de Edificios Novos entrou en vigor en novembro do ano 2007. Actualmente acábase de aprobar o Real Decreto que regulará o certificado dos edificios existentes, punto chave para reducir o consumo enerxético do parque inmobiliario.

O IDAE adquiriu o compromiso de publicar os procedementos de Certificación Enerxética de Edificios Existentes (CE3X e CE3), que aplicasen a metodoloxía oficial de cálculo.

Para dar soporte aos futuros técnicos certificadores encargados da certificación enerxética dos edificios existentes, o IDAE está a desenvolver un Plan de Formación orientado ao manexo destes programas informáticos.

Resultados

A través dos consellos de colexios profesionais que agrupan os principais axentes encargados da certificación enerxética de edificios, o IDAE organizou cursos de formación de formadores nos que participaron 260 alumnos, con obxecto de desenvolver plans de formación específicos a través de cada colexio.

Ademais dos cursos a formadores, estímase que o Plan de Formación impartirá outros 300 cursos, que chegarán a 6000 profesionais ao longo de 2013. O IDAE, de forma directa, contribuiría a 50 cursos, formando a máis de 900 técnicos.
 

Logotipo Certificación Energética de Edificios Existentes
Edificación