Guía da enerxía

Proxecto de excelencia. Formación, información e comunicación

Descrición do proxecto

A “Guía Práctica da Enerxía, consumo eficiente e responsable” constitúe un referente en todo o relacionado co aforro de enerxía e o fomento do consumo responsable da mesma entre os cidadáns.

Escrita cunha linguaxe sinxela dirixida ao cidadán, foi desenvolvida por diferentes especialistas do Instituto, e toca os elementos máis comúns que afectan ao mesmo, como o aforro de enerxía no fogar, os electrodomésticos, a iluminación, a condución eficiente, etc.

A “Guía Práctica da Enerxía”, publicación estrela do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital e o IDAE é un dos principais instrumentos de comunicación para a promoción do aforro de enerxía e a eficiencia enerxética entre os cidadáns.

 

Resultados

A Guía da Enerxía, cuxa primeira edición tivo lugar en 1994, foi reeditada e actualizada numerosas veces. Ata a data, editáronse máis de sete millóns de unidades desta publicación, que foi amplamente distribuída en España entre os cidadáns en diferentes actuacións, e sendo solicitada expresamente por distintos colectivos –colexios, institutos,

asociacións de consumidores, etc.–, empresas –Coca Cola España, IKEA, etc.–, para o seu uso na formación destes colectivos.

En 2014, a Guía foi reconvertida a un novo formato dixital, e está dispoñible en  www.guiadelaenergia.idae.es

 

Replicabilidade

A Guía da Enerxía tamén é un referente noutros países hispanofalantes, como Chile, Paraguai ou Ecuador onde, a través do OLADE, realizáronse senllas versións da mesma adaptadas á realidade local.

Guía de la Energía