Etiquetaxe enerxética de electrodomésticos

Proxecto de excelencia. Asistencia Técnica e Xestión de Programas Públicos

Descrición do proxecto

En 2006, mediante a firma de dous Convenios con ANFEL (Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos de Liña branca) e ANGED (Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución), o IDAE elaborou e realizou o mantemento dunha base de datos dos electrodomésticos máis eficientes, que serviu como guía para as CC. AA. na aplicación dos seus Plans Renove, ademais de ser unha ferramenta de información ao cidadán, nun contexto no que a etiquetaxe enerxética aínda non era suficientemente coñecida.

Así mesmo, en 2006 e mediante a firma dun Convenio con AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización), o IDAE elaborou e realizou o mantemento dunha base de datos de equipos de climatización de alta eficiencia enerxética de menos de 12kw, os máis utilizados nos fogares, que serviu como guía para as CC. AA. na aplicación dos seus plans de renovación, e como fonte de referencia para o cidadán.

Doutra banda, desde ese mesmo ano, e mediante a firma dun Convenio FEGECA (Asociación Nacional de Fabricantes de Xeradores de Calor), IDAE elaborou e realizou o mantemento dunha base de datos de caldeiras segundo a súa etiquetaxe enerxética e rendementos, que serviu de fonte de información para os cidadáns que quixesen comprar unha caldeira de potencia inferior a 24 kW, as máis utilizadas en calefacción individual.
 
Resultados

A aplicación do criterio de selección de electrodomésticos e equipos de aire acondicionado sobre a base da etiquetaxe enerxética en programas de axudas permitiu facer chegar a mensaxe da eficiencia enerxética deste tipo de equipos de uso doméstico a un gran número de cidadáns.

Na base de datos do IDAE chegaron a figurar máis de 3930 equipos de aire acondicionado, máis de 8000 electrodomésticos e 2290 caldeiras.

O obxectivo desta iniciativa foi conseguir que a etiquetaxe enerxética comparativa fose un criterio de compra para o cidadán, aspecto recolleito como optativo polo RD 124/1994 de 28 de Xaneiro, que regula a etiquetaxe e a Directiva 92/75/CEE.
 

Etiquetado energético de electrodomésticos. Detalle del frontal de una lavadora AA+
Etiquetado energético de electrodomésticos. Etiqueta energética