Alumbrado exterior

No ano 2013 (e revisado no 2015) publicamos na web do IDAE un informe cos resultados obtidos das auditorías enerxéticas que efectuaron os concellos que se acolleron a esta medida sobre iluminación...