Agricultura

O regadío é unha peza fundamental do sistema agroalimentario español. Achega máis do 50% da produción final agraria, ocupando soamente o 20% da superficie agrícola útil do noso país. Unha hectárea...