Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis. RITE

El Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis (RITE) estableix les condicions que han de complir les instal·lacions destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene a través de les instal·lacions de calefacció, climatització i aigua calenta sanitària per aconseguir un ús racional de l'energia.

Accediu a tota la informació i documents reconeguts a la pàgina destinada al Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques als Edificis al web del MINETAD