Seguimients energètics sectorials

Projecte d'excel·lència. Formació, informació i comunicació

Descripció del projecte

L'IDAE fa periòdicament seguiments energètics de consum final en els sectors de la indústria, el transport, residencial i serveis. A més, anualment es quantifica i analitza la contribució de les energies renovables al subministrament ecològic.

Amb l'elaboració d'aquests informes s'intenten actualitzar les tendències de consum de les distintes fonts energètiques, tant renovables com convencionals, per integrar-les en les estadístiques oficials i facilitar el disseny de mesures d'estalvi, eficiència i diversificació energètica en tots els sectors.

Els últims estudis realitzats sobre subsectors d'ús final i tecnologies renovables inclouen exploracions en els àmbits del sector residencial, el transport col·lectiu, les bombes de calor, els vehicles de turisme, el sector de producció de ciment, universitats, hospitals i oficines privades.  Aquests estudis compten amb la participació de les principals associacions i agents implicats. Amb ells s'elaboren balanços detallats de consum i equipament que donen fonament a la millora de les estadístiques i als treballs de planificació i prospectiva energètica.  Així mateix, s'actualitzen els indicadors energètics que permeten d'analitzar i comparar amb altres països de la UE les tendències de l'eficiència energètica en els sectors d'ús final.

Els estudis sobre consums i equipaments renovables es fan anualment amb la col·laboració de les CA. Determinats estudis, més complexes pel gran nombre de punts de consum, com ara els del sector residencial, vehicles turisme i biomassa, es porten a terme amb periodicitat plurianual.

 

Contingut dels estudis

Sectors d'ús final

Metodologia.

Informació socioeconòmica: representativitat en el PIB, ocupació, volum de negoci, estructura de costos, etc.

Tecnologies energètiques: detall de les tecnologies energètiques utilitzades pel sector i les previsions tecnològiques del mateix sector.

Consums energètics: evolució per font i total; els consums i proporcions energètiques per unitat representativa del sector.

 

Energies renovables

Recopilació de la informació sobre instal·lacions facilitada per les CA i sectors tecnològics.

Tractament i depuració de la informació.

Integració en els balanços oficials de consum final.

Biomasa Central de Sangüesa, Navarra
Central Hidroeléctrica PORMA