Reforma d'enllumenat exterior Soto del Real

Projectes d'excel·lència. Assistència tècnica i gestió de programes públics

Descripció del projecte

Projecte pilot d'IDAE per a la implantació de la gestió integral de les instal·lacions de l'enllumenat exterior d'un municipi a través d'una ESE que reforma i adequa aquestes instal·lacions a les noves exigències d'eficiència energètica sense que això suposi incórrer en costs per part de l'ajuntament.

L'IDAE subscriu un conveni de col·laboració amb Soto del Real i amb el CEI (Comitè Espanyol d'Il·luminació) per portar a terme aquest projecte, tutelant tot el procés i donant assistència a l'ajuntament en el procés de contractació. La instal·lació d'enllumenat exterior de Soto del Real ha aconseguit la certificació ISO 50.001.

Dades tècniques

Il·luminació inicial: làmpades de vapor de sodi i vapor de mercuri.

Il·luminació final: transformació integral a LED.

3277 punts de llum i 57 quadres de comandament.

Dades econòmiques i energètiques

Inversió efectuada: 2 032 148 €.

Consum inicial:  1 982 472 kWh/any.

Consum final previst:  404 580 kWh/any.

Estalvi energètic obtingut: 80 %.

Cost de l'ESE: 391 002 euros anuals (baixa del 10,7 %).

Durada del contracte: 20 anys.

Empresa adjudicatària: FERROSER FERROVIAL SERVICIOS.

Replicabilitat

Com aquest projecte és aplicable a qualsevol instal·lació d'enllumenat, la seva extrapolació al conjunt dels 295 municipis espanyols de més de 25 000 habitants representaria actuar sobre més de 2 000 000 de punts de llum i 360 000 MWh/any de consum elèctric associat, amb unes inversions associades en béns d'equipament per a il·luminació que superarien els 500 MEUR, i on les ESE gestionarien una facturació anual superior a 40 MEUR en subministrament d'electricitat i 90 MEUR en operacions de manteniment.
 

Detalle instalación alumbrado exterior todo LED del municipio Soto del Real
Detalle instalación alumbrado exterior todo LED del municipio Soto del Real
Detalle instalación alumbrado exterior todo LED del municipio Soto del Real