Projecte pilot de mobilitat elèctrica (MOVELE)

Projecte d'excel·lència. Assistència tècnica i gestió de programes públics

Descripció del projecte

El projecte pilot MOVELE és una iniciativa pròpia d'IDAE destinada a demostrar la viabilitat tècnica, econòmica i energètica dels vehicles elèctrics a Espanya.

Es va plantejar com una experiència integral que cobrís aspectes de mercat (oferta i demanda d'aquests vehicles), desenvolupament d'infraestructures de recàrrega (privades i públiques), suport energètic (noves tarifes i nova figura al sector), gestor de càrregues, coordinació nacional i internacional i aspectes de comunicació (a través d'un web que es va mantenir actiu durant la durada del projecte).

El projecte disposava d'una dotació de 10 MEUR del Pla d'Acció 2008-2012 de l'E4 i tenia com a objectiu donar suport a la introducció de 2000 vehicles elèctrics, instal·lar 550 punts de recàrrega d'ús públic i afavorir el desenvolupament normatiu/reglamentari a favor d'aquestes tecnologies.
 
Resultats

Els resultats del projecte pilot MOVELE van servir de base per a l'aprovació l'any 2010 de l'Estratègia Espanyola d'Impuls al Vehicle Elèctric 2010-2014, el Pla d'Acció 2010-2012 del qual es coneix com a Pla MOVELE.

Es pot dir que després d'aquest projecte pilot d'IDAE, i en el marc de l'Estratègia, s'ha creat a Espanya un nou sector de la mobilitat elèctrica amb importants expectatives de negoci en el subministrament d'energia a aquests vehicles, desenvolupament tecnològic de components de l'automòbil, la introducció de flotes de VE competitives en certs serveis urbans, etc.; a més d'haver situat Espanya entre els països líders en l'impuls d'aquesta tecnologia.
 

Vehículo eléctrico
Vehículo eléctrico