Programes d'ajudes tèrmiques BIOMCASA II i GIT (Biomassa)

Projectes d'excel·lència. Inversió

Descripció del projecte

Els programes Biomcasa II, GIT i, el ja derogat, Biomcasa financen projectes de biomassa per a usos tèrmics en edificis o indústries a través d'empreses de serveis energètics. Es fonamenten en la realització del disseny, execució, operació, manteniment, subministrament del combustible i facturació dels serveis per part d'aquestes empreses segons l'energia subministrada.

Per poder participar en els programes, les empreses interessades han estat habilitades prèviament, havent d'acreditar per a això el compliment de certs requisits pel que fa a capacitats tècniques i econòmiques. Un cop habilitades, aquestes empreses han pogut comptar amb finançament per part de l'IDAE per als seus projectes d'inversió, segons l'establert en les bases corresponents, a més de participar en les diverses accions de divulgació que s'han portat a terme. 

Dades tècniques

Empreses: 16 empreses habilitades.

Instal·lacions: 112 instal·lacions aprovades.

Potència instal·lada: 68,95 MW tèrmics.

Dades econòmiques i energètiques

Inversió associada: 24,34 MEUR.

Estalvi d'energia final: 120 581 MWh/any.

Tones de petroli evitades: 10 368 tep/any.

CO2 evitat: 31 798 t/any.

Estalvi econòmic per als usuaris: 1 610 865 €/any.

Replicabilitat

Les instal·lacions de biomassa tèrmica per a la producció de calefacció, refrigeració i ACS són aplicables a la majoria d'edificis existents, de la mateixa manera que si es fessin amb gas, gasoil o electricitat. Així mateix, poden fer-se servir en el sector industrial; per exemple en calderes, assecadors i forns.

Biomcasa
Pellets
Programas de ayudas térmicas BIOMASA