Pla de formació en Certificació Energètica d'Edificis

Projectes d'excel·lència. Assistència tècnica i gestió de programes públics

Descripció del projecte

Amb la finalitat de promoure l'eficiència energètica dels edificis, la Directiva 2002/91/CE, així com la Directiva 2010/31/UE, exigeixen els Estats membres l'establiment d'un procediment de certificació energètica d'edificis.

El Certificat d'edificis nous va entrar en vigor el mes de novembre de l'any 2007. Actualment s'acaba d'aprovar el reial decret que regularà el certificat dels edificis existents, punt clau per reduir el consum energètic del parc immobiliari.

IDAE va adquirir el compromís de publicar els procediments de Certificació energètica d'edificis existents (CE3X i CE3), que apliquessin la metodologia oficial de càlcul.

Per donar suport als futurs tècnics certificadors encarregats de la certificació energètica dels edificis existents, l'IDAE està desenvolupant un Pla de formació orientat a l'ús d'aquests programes informàtics.

 

Resultats

A través dels consells de col·legis professionals que agrupen els principals agents encarregats de la certificació energètica d'edificis, l'IDAE ha organitzat cursos de formació de formadors en què hi han participat 260 alumnes, amb la idea de desenvolupar plans de formació específics a través de cada col·legi.

A més dels cursos a formadors, es calcula que el Pla de formació impartirà 300 cursos més, que arribaran a 6000 professionals al llarg de 2013. L'IDAE, de forma directa, haurà contribuït a 50 cursos, formant més de 900 tècnics.
 

Logotipo Certificación Energética de Edificios Existentes
Edificación