Participació institucional en projectes europeus

Projectes d'excel·lència. Representació institucional

Descripció del projecte

L'IDAE estimula la participació de les entitats espanyoles en els distints programes europeus que cofinancen projectes d'energies renovables i eficiència energètica, amb especial dedicació al Programa Marc de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, i al Programa Energia Intel·ligent Europa (EIE).

Accions

Participació com a membre de la delegació espanyola als Comitès de gestió dels programes que defineixen els projectes que es finançaran i els procediments d'avaluació.

Informació i assessorament a les entitats espanyoles, sent l'IDAE el punt nacional de contacte per al Programa EIE.

Organització d'activitats de promoció i difusió de les distintes convocatòries europees.

Coordinació amb altres organismes de l'administració espanyola per a l'elaboració d'una estratègia comuna.

Resultats energètics i econòmics

La participació espanyola en projectes europeus ha millorat notablement en els darrers anys, contribuint al procés d'internacionalització de l'economia espanyola.

En el VII Programa Marc 2007-2013, les entitats espanyoles que han participat en projectes del programa d'energia han obtingut 170 milions d'euros, la qual cosa suposa un retorn del 13 % del total del programa.

En el Programa d'Energia Intel·ligent Europa, des de 2005 fins a avui dia, les empreses espanyoles han participat en 243 projectes europeus amb una subvenció associada de 30,5 MEUR.

Replicabilitat

Continuïtat d'aquestes accions dins del nou Programa HORIZON 2020 i contribució al desenvolupament del Pla Estratègic Europeu de Tecnologia Energètica (SET Plan).

Séptimo Programa Marco / EIE