Guia de l'energia

Projecte d'excel·lència. Formació, informació i comunicació

Descripció del projecte

La “Guia pràctica de l'energia, consum eficient i responsable” constitueix un referent en tot allò relacionat amb l'estalvi d'energia i el foment del consum responsable d'aquesta energia entre els ciutadans.

Escrita amb un llenguatge planer adreçat al ciutadà, l'han desenvolupada diferents especialistes de l'institut, i toca els elements més comuns que l'afecten, com ara l'estalvi d'energia a la llar, els electrodomèstics, la il·luminació, la conducció eficient, etc.

La “Guia pràctica de l'Energia”, publicació estrella del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital i l'IDAE és un dels principals instruments de comunicació per a la promoció de l'estalvi d'energia i l'eficiència energètica entre els ciutadans.

 

Resultats

La Guia de l'Energia, la primera edició de la qual data de l'any 1994, ha estat reeditada i actualitzada en diverses ocasions. Fins a dia d'avui, s'han editat més de set milions d'unitats d'aquesta publicació, que ha estat distribuïda àmpliament a Espanya entre els ciutadans en diferents actuacions; a més, ha estat sol·licitada expressament per distints col·lectius: col·legis, instituts,

associacions de consumidors, així com per empreses com Coca Cola España, IKEA, etc., per fer-ne ús en la formació d'aquests col·lectius.

L'any 2014, la Guia fou reconvertida a un nou format digital, estant disponible a www.guiadelaenergia.idae.es.

 

Replicabilitat

La Guia de l'Energia també és un referent en altres països hispanoparlants, com ara Xile, Paraguai o l'Equador, on, a través d'OLADE, se n'han realitzat sengles versions adaptades a la realitat local.

Guía de la Energía