Fotovoltaica FÒRUM 2004. Fase II-EDAR

Projecte d'excel·lència. Inversió

Descripció del projecte

Instal·lació solar fotovoltaica connectada a xarxa per a la venda d'energia elèctrica. Es tracta de la fase II de la instal·lació fotovoltaica Fòrum 2004. La primera fase es va realitzar sobre l'Escola de vela. De manera que aquesta segona fase està integrada a la coberta de l'EDAR del Besòs.

Dades tècniques

El projecte es va realitzar per mitjà d'un conveni de col·laboració entre IDAE i l'excel·lentíssim Ajuntament de Barcelona, amb una durada màxima de 20 anys.

L'IDAE es fa càrrec de l'execució i legalització de la instal·lació, així com del funcionament i manteniment posterior. L'Ajuntament de Barcelona cedeix l'ús de l'estructura porticada de la coberta de l'EDAR per ubicar la instal·lació.

Potència 600 kW.

Inversió a càrrec de l'IDAE al 100%.

Posada en marxa l'any 2008.

Dades econòmiques i energètiques

Inversió efectuada: 3.647.062 €

Ingresso obtinguts l'any 2016: 415.338 €

Resultats energètics 2016

Producció d'energia elèctrica:  874 MWh

Estalvi d'emissions de CO2: 289 Tn CO2

Replicabilitat

El disseny d'aquesta instal·lació és vàlid per a qualsevol estructura porticada o suport existent en edificis de caràcter públic o privat. El seu disseny es va fer buscant una integració arquitectònica completa. El disseny especial dels mòduls fotovoltaics, amb dues làmines de vidre transparent, permet el pas de la llum a través de la coberta, facilitant la realització d'esdeveniments sota la pèrgola.

Fotovoltaica Fórum 2004 Fase II- EDAR