Etiquetatge energètic d'electrodomèstics

Projecte d'excel·lència. Assistència tècnica i gestió de programes públics

Descripció del projecte

L'any 2006, mitjançant la signatura de dos convenis amb ANFEL (Associació Nacional de Fabricants i Importadors d'Electrodomèstics de Línia Blanca) i ANGED (Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució), l'IDAE va elaborar i realitzar el manteniment d'una base de dades dels electrodomèstics més eficients, que va servir com a guia per a les CA en l'aplicació dels seus plans Renove, a més de ser una eina d'informació al ciutadà, en un context en què l'etiquetatge energètic encara no era prou conegut.

Així mateix, l'any 2006 i mitjançant la signatura d'un conveni amb AFEC (Associació de Fabricants d'Equips de Climatització), IDAE va elaborar i realitzar el manteniment d'una base de dades d'equips de climatització d'alta eficiència energètica de menys de 12 kW, els més utilitzats a les llars, que així mateix va servir com a guia per a les CA en l'aplicació dels seus plans de renovació, i com a font de referència per al ciutadà.

D'altra banda, des d'enguany i mitjançant la signatura d'un conveni FEGECA (Associació Nacional de Fabricants de Generadors de Calor), IDAE va elaborar i realitzar el manteniment d'una base de dades de calderes segons l'etiquetatge i rendiments, que va servir de font d'informació per als ciutadans per comprar una caldera de potència inferior a 24 kW, les més utilitzades en calefacció individual.
 
Resultats

L'aplicació del criteri de selecció d'electrodomèstics i equips d'aire condicionat sobre la base de l'etiquetatge energètic en programes d'ajudes va permetre fer arribar el missatge de l'eficiència energètica d'aquest tipus d'equips d'ús domèstic a un gran nombre de ciutadans.

A la base de dades de l'IDAE van arribar a haver-hi més de 3930 equips d'aire condicionat, més de 8000 electrodomèstics i 2290 calderes.

L'objectiu d'aquesta iniciativa va ser aconseguir que l'etiquetatge energètic comparatiu fos un criteri de compra per al ciutadà, aspecte recollit com a optatiu pel RD 124/1994 de 28 de gener, que regula l'etiquetatge i la Directiva 92/75/CEE.
 

Etiquetado energético de electrodomésticos. Detalle del frontal de una lavadora AA+
Etiquetado energético de electrodomésticos. Etiqueta energética