Etiquetatge energètic de vehícles

Projecte d'excel·lència. Assistència tècnica i gestió de programes públics

Descripció del projecte

Des de 2002, l'IDAE disposa d'una base de dades en què s'inclouen tots els models de vehicles turisme a la venda a Espanya classificats segons la seva eficiència energètica. A més, la base de dades ha anat incorporant altres vehicles sense obligació d'etiquetatge, com ara comercials i vehicles alimentats amb tecnologies alternatives.

La classificació energètica dels turismes es fonamenta amb el RD 837/2002, que transposa la Directiva 1999/94/CE. El càlcul de l'etiqueta es basa en la comparació entre el consum de cada vehicle en funció de la seva superfície, comparat amb la mitjana de la seva mida.

Aquest tipus d'etiquetatge s'ha fet servir en diversos programes de suport públic, com ara els Plans PIVE i PIMA, així com als plecs de concursos públics d'algunes poblacions a Espanya (per exemple, llicències de taxis).
 
Resultats

L'aplicació del criteri de selecció de vehicles sobre la base de l'etiquetatge energètic en programes d'ajudes ha permès fer arribar el missatge de l'eficiència energètica als vehicles a un gran nombre de ciutadans.

A la base de dades d'IDAE hi ha més de 15 000 models de turismes i furgonetes, diferenciats per benzina i gasoil, així com altres tecnologies alternatives: elèctrics, alimentats amb GLP o GNC i biocarburants.

Un dels objectius perseguits per aquesta eina és aconseguir que l'etiquetatge energètic comparatiu que gestiona IDAE sigui obligatori en tots els punts de venda o lloguer de vehicles, aspecte recollit com a optatiu pel RD 837/2002.

Tráfico ciudad
Tráfico ciudad