Inicio · Conozcanos · Quienes Somos · Govern corporatiu

Govern corporatiu

Tant la diversificació de les fonts energètiques com l'eficiència en la producció, i l'ús de l'energia, competències bàsiques en què es fonamenta l'activitat de l'IDAE, impliquen una sèrie d'avantatges ecològics i d'ordre social d'alt nivell.

Les funcions de l'IDAE reflecteixen una alta responsabilitat i implicació en la consecució dels objectius previstos en les seves actuacions.

A més, quant a l'organització, l'IDAE manté criteris de responsabilitat social corporativa per garantir la bona governança, la transparència i la consecució dels millors resultats, en benefici de tota la societat.

Codi ètic i de conducta