Climatització per geotèrmia Hospital Sant Pau

Projecte d'excel·lència. Inversió

Descripció del projecte

La “Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau” (Generalitat, Ajuntament de Barcelona i Arquebisbat) està portant a terme la rehabilitació de tot el recinte, Patrimoni Mundial de la Unesco, per acollir distints organismes internacionals i de recerca.

El pressupost total és d'uns 128 MEUR. L'IDAE i la Fundació van formalitzar un contracte de finançament per tercers per portar a terme les distintes tasques corresponents a sistemes geotèrmics per a l'explotació del sistema de climatització dels edificis històrics que componen el recinte. La 4a fase va finalitzar l'octubre de 2016.

Dades tècniques

Sistema geotèrmic de molt baixa entalpia amb intercanviadors verticals en circuit tancat i bombes de calor geotèrmiques d'alt rendiment.

Intercanvi geotèrmic amb el terreny amb 357 sondeigs de 120 m de profunditat.

Bombes de calor geotèrmiques del tipus aigua-aigua, amb una potència total d'uns 3670 kW, de forma que cada edifici disposarà de les seves BCG, que proporcionaran calor i fred a les unitats terminals mitjançant un sistema de 4 tubs.

Dades econòmiques i energètiques

Inversió efectuada: 4 170 648 €.

Inversió màxima d'IDAE de 4 900 000 €.

Rendibilitat mínima 4 % (Euribor +1,5 %).

Demanda tèrmica de calor i fred de 4244 MWh/any.

La posada en servei de les instal·lacions suposarà un estalvi d'uns 4200 MWh/any (180 tep/any) i 486 tCO2/any evitades.

Replicabilitat

Aquest projecte serà referent mundial, en convertir-se en el projecte més gran a Espanya, i un dels més grans a Europa, d'energia geotèrmica per a climatització d'edificis.
 

Hospital Sant Pau
Climatización por geotermia Hospital Sant Pau