Alumbrado exterior

L'any 2013 (i revisat el 2015) vam publicar al web de l'IDAE un informe amb els resultats obtinguts de les auditories energètiques que van efectuar els ajuntaments que es van acollir a aquesta...