Inicio · Ahorra Energia · Renovables de Uso Domestico · Programa Biomcasa II

Programa Biomcasa II

Programa per a l'execució de projectes de biomassa tèrmica en edificis

El 14 de gener de 2013 es va publicar en el Butlletí Oficial de l'Estat la Resolució del Consell d'Administració de l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia, de 13 de novembre de 2012, per la qual s'estableix la convocatòria i bases reguladores per a l'habilitació d'empreses col·laboradores en el Programa BIOMCASA II. 

L'objectiu del programa és continuar facilitant la promoció i el finançament dels projectes de biomassa tèrmica en edificis a Espanya, la qual cosa permetrà avançar en aquest tipus de projectes i incorporar al programa noves empreses.

Tenint en compte l'evolució del mercat de les ESE en biomassa i l'experiència adquirida, s'ha dotat al programa amb un pressupost d'inversió de 5.000.000 € alhora que s'han adaptat les condicions financeres a una situació propera a les condicions de mercat, amb més condicions de control de les empreses habilitades i projectes, així com altres mesures de control com el sistema de teleseguiment PRETEL en totes les instal·lacions que es financen a través del programa.

La presentació de sol·licituds s'efectuarà d'acord amb les bases i el model de sol·licitud que poden trobar en aquesta mateixa pàgina com a documents adjunts.

 

Accés web al sistema harmonitzat Pretel

Especificació Pretel

 

Guia tècnica d'instal·lacions de biomassa tèrmica en edificis (2009)